Naturvård

Adoxa Naturvård

Adoxa naturvård är ett företag i naturvårdsbranschen med Sörmland och Stockholm som bas. Ansvarig för verksamheten är biolog Janne Elmhag.

  • Naturvärdesbedömningar (NVI)
  • Botaniska inventeringar
  • Naturreservatsärenden
  • Informationsmaterial
  • Skötselplaner
  • Rådgivning
  • Foto
  • mm

 

Lämna ett svar